Dat kinderen in hun ontwikkeling een hele weg af te leggen hebben kan iedereen vast beamen. Ze moeten allerlei kleine en grote ontwikkelingstaken doorworstelen en worden hierbij soms geconfronteerd met onverwachte, ingrijpende en soms zelfs pijnlijke ervaringen. Kinderen kunnen vaak wonderwel met zulke ervaringen omgaan. Ze vinden zelf spontaan hierin hun weg, kunnen hun ontwikkeling voortzetten en kunnen alzo spontaan verder groeien.

Helaas lukt het hen niet steeds even vlot of makkelijk en kunnen kinderen soms vast komen te zitten in hun groei. Ze lijken ter plaatse te trappelen of zetten stappen achteruit in hun ontwikkeling. Voor de naaste omgeving van het kind is het soms heel duidelijk wat hiervan de oorzaak is, maar de oorzaken zijn niet altijd even duidelijk. Wanneer kinderen aldus niet spontaan vooruitgaan in hun ontwikkeling en ze aldus niet meer kunnen groeien, kan tijdelijk externe hulp, begeleiding of ondersteuning voor het kind aangewezen zijn.

Wanneer volwassenen extra hulp of begeleiding nodig hebben, wordt dit vaak onder de vorm van therapie of gesprekken ingevuld, want erover praten kan vaak al verlichting brengen. Bij kinderen echter,… lukt erover praten niet zo makkelijk of is dit onvoldoende om vooruit te kunnen. Kinderen kunnen zich via spelen namelijk vaak makkelijker uiten. Spel is namelijk de taal van het kind. Het kind kan via spelen dingen herbeleven en verwerken, alsook nieuwe ervaringen opdoen. Vaak gebeurt dit spontaan, waarmee het kind de dagdagelijkse ervaringen uitspeelt, herbeleeft en verwerkt.

Wanneer een kind aldus vast zit in zijn of haar ontwikkeling en wanneer bijkomende ondersteuning voor het kind nodig is, kan spelcounseling ingeschakeld worden om via de taal van het kind aan de slag te gaan. Het kind kan via spelcounseling ervaringen herbeleven en verwerken, nieuwe ervaringen opdoen en stappen vooruit zetten in de ontwikkeling. Via spelcounseling kan aldus het groeiproces van het kind ondersteund worden en terug op gang gebracht worden, zodat het kind nadien de draad terug kan oppikken in het zelf spontaan groeien.